Polityka Prywatności

INFORMACJA DOTYCZĄCA PRZETWARZANIA DANYCH OSOBOWYCH dla UŻYTKOWNIKÓW/ KLIENTÓW/ PARTNERÓW PORTALU DAJZNAC.PL

W związku z obowiązkiem wprowadzenia i stosowania się do zapisów rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (Dz.Urz. UE L 119, s. 1) – dalej RODO oraz zgodnie Polityką Ochrony Danych Osobowych obowiązującą informujemy:

I. Administrator
Administratorem Twoich danych osobowych jest DAJ ZNAĆ MARKETING PROMOCJA INTERNET

II. Cele i podstawy przetwarzania

Określono cele przetwarzania Twoich danych. Dane są zbierane ponieważ korzystasz z naszej strony, która zarządzamy. Dane przetwarzamy ponieważ na naszej stronie, wyświetlane są różne formy reklam. Wszystkie formy reklam chcemy ulepszać dostosowywać do Twoich potrzeb i oczekiwań. Naszym celem jest świadczenie usług na najwyższym poziomie, więc będziemy wykorzystywać dane prowadzać analizy i statystyki.

Zgromadzone dane Np. adres mailowy (dla użytkowników, którzy wpisali adres mailowy celem otrzymania kodu) nie są wykorzystywane do celów marketingowych przez Administratora oraz nie są przekazywane firmom powiązanym, partnerom czy innym podmiotom gospodarczym.

III. Okres przechowywania danych

Twoje dane osobowe będą przetwarzane przez okres jednego roku.

IV. Odbiorcy danych
Twoje dane osobowe nie będą podlegały udostępnieniu podmiotom trzecim. Odbiorcami danych będą tylko instytucje upoważnione z mocy prawa.

V. Prawa osób, których dane dotyczą:
Zgodnie z RODO, przysługuje Ci:

prawo dostępu do swoich danych oraz otrzymania ich kopii; prawo do sprostowania (poprawiania) swoich danych; prawo do usunięcia danych, ograniczenia przetwarzania danych; prawo do przenoszenia danych; prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego.

VI. Informacja o wymogu/dobrowolności podania danych
Przetwarzanie Twoich danych jest niezbędne jeśli korzystasz z naszej strony.

VII. Zautomatyzowane podejmowanie decyzji

W procesie archiwizacji niniejszego wniosku nie podejmujemy decyzji w sposób zautomatyzowany. Twoje dane osobowe nie są przez nas profilowane.